• HEEFT U NIEUWE IDEEEN VOOR MARKERINGS EN LAYOUT GEREEDSCHAPPEN?

Heeft U een idee dat toegevoegde waarde heeft? Het ontwerpen van nieuwe uitvindingen die het verschil maken is niet eenvoudig, ze op de markt brengen is zelfs nog een grotere uitdaging.

Kapro heeft de ervaring om Uw nieuwe uitvinding/product succesvol op de markt te brengen.

Hoe kunnen we dit proces uitvoeren?

Vertel ons iets over U zelf en Uw idee:

1 + 3 = ?

Would you like to add a drawing/s or picture/s of your idea?

Voorwaarden en Condities

Ik ga ermee akkoord dat mijn aan Kapro toegestuurde ontwerp is gedaan op NON CONFIDENTIAL basis en volledig vrijwillig. I ga ermee akkoord dat het aan Kapro toezenden van mijn ontwerp niet zal resulteren in een confidentele relatie of andere obligatie tussen mijzelf en Kapro.

Ik ga er hierbij mee akkoord dat ik geauthorizeerd ben om dit ontwerp in te dienen en dat ik hiermee geen confidentele breuk of andere obligaties met anderen in gevaar bring.

Ik ga ermee akkoord dat Kapro zelf kan bepalen of mijn ontwerp interessant voor hen is en at ik geen enkele inspraak heb in hun beslissing.

Ik ga ermee akkoord dat Kapro niet verplicht is hun beslissing aan mij te melden of de reden daarvoor. Ik ga ermee akkoord dat Kapro niet verplicht is mij informatie te sturen aanziende hun aktiviteiten op het gebied van mijn ontwerp. Ik erken dat Kapro veel ideeen en ontwerpen ontvangt welke niet nieuw zijn, ideeen en ontwerpen die zijn ontworpen in het verleden, duplicaties of zeer gelijkend aan ideeen en ontwerpen al in process gezet door Kapro, en ik ga ermee akkoord dat ik geen enkel recht op zulke ontwerpen/ideeen.

Ik zie af van vorderingen van welke vorm dan ook, ten aanzien van mijn idee/ontwerp of de adpatie daarvan om een bestaand Kapro product te verbeteren, tenzij ik een geldig patent en/of ander intellectueel eigensdom bewijs heb.